GARTNERIET PÅ SØBYSØGÅRD

Billede til artikel

Gartneriet på Søbysøgård er et sted hvor de indsatte kan få mulighed for at prøve kræfter med økologisk landbrug. Gartneriet har væksthuse for at dyrke deres produkter.

I væksthusene dyrkes økologiske bønner, tomater og agurker m.v. Derudover har gartneriet et madværksted, som producerer marmelade, pesto, salte m.v. Desuden rummer gartneriet et kartoffelværksted, hvor kartofler og andre rodfrugter renses, sorteres og vaskes, skrælles og forkoges. Gartneriet fremstiller fødevarer til eget forbrug i kriminalforsorgen og til markedet som helhed.