Man kan ikke søge dispensation fra klimakrisen

Billede til artikel

Det er sørgeligt og frustrerende at høre alle de undskyldninger, som mange borgmestre kommer med i disse dage for at forklare, hvorfor de ikke er parate til at sortere affald som mælkekartoner efter de nye regler. Sørgeligt, fordi der ikke findes gode undskyldninger.

En stor del af landets kommuner har søgt dispensation fra den klima- og miljølov, som Folketinget vedtog sidste år, hvor alle husstande skal sortere i ti typer affald. Reglerne trådte i kraft den 1. juli, men på Fyn er det for eksempel kun Svendborg, én kommune ud af otte, der er klar og i gang. 72 af landets 98 kommuner har søgt om udsættelse alene med at skulle sortere mælkekartoner.

Store kommuner som Odense, Horsens, Holstebro, Åbenrå og Tønder, for bare at nævne nogle få, har søgt om dispensation og mener altså, at problemet godt kan udskydes. De har mange forklaringer. Èt sted mangler de skraldespande, et andet har de for mange sommerhuse, et tredje har de ikke nået at lave borgerhøring. Alle er enige om, at fristen har været for kort.

Men så har landets borgmestre og deres forvaltninger ikke udvist dét, der med et berømt udtryk kaldes rettidig omhu. For selv om Folketinget først vedtog loven i december sidste år, så har kommunerne længe vidst, at reglerne ville komme. EU fastlagde nemlig linjerne i et affaldsdirektiv allerede i 2018, og landets affaldsindustri har været parat længe og er nu skuffet over, at så mange kommuner udskyder sorteringen.

Dermed viser landets lokalpolitikere, at de ikke har forstået, hvor alvorlig situationen er. Man kan ikke søge dispensation fra klimakrisen. Det er nu, der skal ske noget, hvis kloden skal have en chance.

I hverdagen viser rigtigt mange danskere, at de gerne vil gøre en indsats, ikke kun ved at sortere affald, men også på andre områder. Det ser vi for eksempel i den voksende interesse for at købe varer, der er produceret lokalt, hvor man sparer de såkaldte “food miles” - altså skåner klimaet ved at lade være med at købe mad, der er transporteret det halve af jorden rundt.

Også de danske kommuner bør begynde at vægte et lavt CO2 aftryk højere, når de køber ind, frem for prisen. Man kan kun håbe på, at også de danske borgmestre for fremtiden vil vise sig mere ansvarlige og fremsynede på de mange andre områder, hvor vi nu skal og må kæmpe for et bedre klima. 

Anne Hjortenberg, projektleder af Byens Gårdbutik i Svendborg, deltager i projekt “Klimafamilier på Sydfyn” samt frontløber på Vand & Affalds sorteringsprojekt i Svendborg Kommune.